ادوات کشاورزی مدرن، در راستای کاهش تلاش انسان ساخته شده اند.

کشاورزان از ابزار کشاورزی مدرن ، تجهیزات و ماشین آلات برای بهبود در تولیدات کشاورزی و کاهش زحمت و تلاش استفاده می کنند.

در اینجا، لیستی از عناوین ابزارهای کشاورزی در اختیارتان قرار می دهیم که برای مزرعه بسیار مفید خواهند بود و زندگی تان را آسان تر می کنند.

لیست تجهیزات کشاورزی سنتی، ارگانیک یا مدرن از مجموعه ای از عناصر مکانیکی تشکیل شده است.

تجهیزات، ماشین آلات و ابزارهای کشاورزی به جای یکدیگر استفاده می شوند، هر چند تفاوت هایی نیز بین این سه نوع وجود دارد.

دانش بیشتر در مورد استفاده از ابزار و ماشین آلات کشاورزی و وسایلی که برای کارهای متداول باغبانی، از بین بردن علف های هرز، آبیاری و کوددهی  استفاده

می شوند، می تواند احتمال موفقیت را بالا ببرد.

ادوات کشاورزی